Kotlíkové dotace v MSK

                               - pomůžeme Vám s vyřízením

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy prosinec 2015 a příjmu žádostí  únor 2016.

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby.

Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo

Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem:
 70% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí
• 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí + biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
• 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu (peletky, štěpka, dřevěná polena,...) nebo tepelného čerpadla

Tato podpora může být zvýšena o 5 % v případě, že bude výměna kotle realizována v obci/městě, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.  Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

Podrobné informace o kotlíkové dotaci naleznete na: http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/

Zdroj: http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/78